businesscoaching szkolenie(LATO FONT)

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wprowadź nowoczesne procesy zarządzania w firmie. Dokonaj przełomowego wpływu na kondycję Twojej Firmy jako  COACH I MENTOR BIZNESU.

DLA MENEDŻERÓW

Przejdź  na wyższy poziom kierowania zespołem. Skutecznie wpływaj na synergię i rezultaty Twojego Zespołu jako  COACH I MENTOR BIZNESU.

DLA PROAKTYWNYCH

Wykorzystaj zgromadzoną wiedzę i doświadczenie zawodowe. Uzyskaj prestiżowe kwalifikacje: CERTYFIKOWANY COACH I MENTOR BIZNESU.


JAKOŚĆ KURSU

Jako jedyni w Polsce gwarantujemy kurs kompetencji coachingowych i mentoringowych z zastosowaniem w biznesie na tak wysokim poziomie. To efekt doskonałej formuły tworzonej w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie.Od 8 lat, nieustannie realizujemy biznesowe projekty coachingowo – mentoringowe. Z naszych programów rozwojowych skorzystało dotychczas ponad 350 firm z sektora Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Z każdej przeprowadzonej edycji kursu wyciągamy konstruktywne wnioski, które pomagają stale udoskonalać nasze działania. Nasz kurs COACHING I MENTORING BIZNESOWY został zweryfikowany przez Międzynarodową Federację Coachów ICF – zewnętrzną i prestiżową instytucję, otrzymując akredytację ACSTH. Potwierdza to wysoki poziom wiedzy oraz spełnianie wymagań stawianych przez ICF w zakresie standardów pracy, etyki coacha i kluczowych kompetencji coachingowych.


75 GODZIN

60 godzin szkoleniowych intensywnego warsztatu narzędzi mentoringowych i coachingowych + 15 godzin monitorowanej pracy własnej. Pracujemy na naszych przykładach biznesowych wdrożeń i procesów potwierdzonych wynikami.

PROWADZĄ PRAKTYCY

coache certyfikowani na poziomie PCC ICF, którzy od 8 lat realizują coachingowo – mentoringowe projekty dla biznesu. Praktycy z wiedzą, którzy potrafią ją przekazać.

Akredytacja ACSTH ICF

Kurs nadaje uprawnienia do prowadzenia coachingu i mentoringu w biznesie oraz respektowany na całym świecie Certificate of Completion of ICF Approved Coach Specific Training Hours.

W BUSINESSCOACHING

Odbędziesz 60 szkoleniowych godzin intensywnego warsztatu narzędzi mentoringowych i coachingowych oraz 15 godzin monitorowanej pracy własnej.Będziesz pracować na naszych przykładach biznesowych wdrożeń i procesów potwierdzonych wynikami.Będziesz się uczyć od certyfikowanych coachów którzy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie i ponad 2000 godzin indywidualnej biznesowej pracy. Praktyków z wiedzą, którzy potrafią ją przekazać.Rozwiniesz praktycznie 11-ście Kluczowych Kompetencji Coacha ICF i nauczysz się jak je stosować w środowisku biznesowym.Nauczysz się prowadzić zarówno skuteczne sesje, jak i przełomowe procesy coachingowe w środowisku biznesowym.Rozwiniesz proaktywną i świadomą postawę w obliczu wyzwań zawodowych oraz osobistych.Zdobędziesz uprawnienia do prowadzenia coachingu i mentoringu w biznesie potwierdzone respektowanym na całym świecie certyfikatem Certificate of Completion 75 hours of ICF Approved Coach Specific Training Hours.

JAK WYGLĄDA KURS?

 • ROZWIJASZ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

  6 dni – 60 godzin szkoleniowych – 95% warsztatów oraz 15 godzin pracy własnej. Twoja praktyka pod okiem innych praktyków.

 • CIĄGŁY FEEDBACK OD PRAKTYKÓW BIZNESU

  Dlatego nasze zajęcia są całkowicie warsztatowe, a superwizorami są doświadczeni i zaangażowani coache PCC ICF.

 • TRENINGI W 3 ROLACH: COACH - KLIENT - OBSERWATOR

  Podczas warsztatów wcielisz się w rolę coacha, jego klienta i obserwatora, by lepiej zrozumieć poznawane narzędzia.

 • DEMONSTRACYJNE SESJE

  Będziesz mieć również okazję zobaczyć w akcji certyfikowanych coachów PCC i czerpać od nich wypracowaną przez lata postawę COACHA ICF.

 • DO RZECZY: SESJE COACHINGU I MENTORINGU

  Już na drugim module poprowadzisz samodzielną sesję z klientem.


MODUŁY SZKOLENIOWE

M1: PROFESJONALNA RELACJA COACHINGOWA I MENTORINGOWA

Uczestnicy zapoznają się z istotą coachingu i mentoringu. Poznają fundamentalne zasady, w oparciu o które budowana jest profesjonalna relacja oparta na zaufaniu. Meritum modułu to zrozumienie POSTAWY COACHA.

M2: STRUKTURA SESJI COACHINGOWEJ

Uczestnicy poznają strukturę rozmowy coachingowej oraz strukturę rozmowy mentorskiej, które gwarantują klientowi koncentrację na wybranych przez klienta celach. Nauczą się jak zawierać z klientem kontrakt w zakresie przebiegu danej rozmowy coachingowej, procesu coachingowego, rozmowy mentoringowej czy procesu mentoringowego. Będą obserwować DEMO sesji coachingowej opartej o prezentowane narzędzia coachingowe.
W trakcie tego modułu uczestnicy zbudują solidne podstawy do prowadzenia ustrukturyzowanych indywidualnych rozmów coachingowych i mentoringowych w środowisku biznesowym.

M3: ŚWIADOMA KOMUNIKACJA

Uczestnicy będą praktycznie ćwiczyć autentyczne słuchanie, bezpośrednią komunikację oraz jak formułować konstruktywne, mocne pytania. Będą rozwijać:
• Aktywne Słuchanie jako umiejętność całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi klient, w celu zrozumienia znaczenia słów klienta w kontekście wyznaczonych przez niego celów.
• Pytania Sięgające sedna jako umiejętność zadawania pytań, które odkrywają informacje potrzebne do uzyskania maksymalnego efektu dla klienta i dla relacji coachingowej czy mentoringowej.
• Bezpośrednią komunikację czyli umiejętność stosowania podczas sesji coachingowej czy mentoringowej języka, który ma najsilniejszy pozytywny wpływ na klienta.

M4: PLANOWANIE I WYTYCZANIE CELÓW

Moduł ukierunkowany jest na rozwój umiejętności tworzenia i utrzymywania razem z klientem efektywnego planu coachingu oraz mentoringu.

M5: PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ

Moduł ukierunkowany jest na rozwój umiejętności tworzenia z klientem możliwości ciągłego uczenia się, podczas coachingu czy mentoringu oraz sytuacji w życiu/pracy, a także do podejmowania nowych działań, które w najbardziej efektywny sposób prowadzą do uzgodnionych rezultatów coachingu/mentoringu.

M6: BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI I ZARZĄDZ. ZAANGAŻOWANIEM

W trakcie tego modułu uczestnicy zdobędą kompetencje z zakresu utrzymania uwagi klienta na tym co ważne przy jednoczesnym pozostawieniu klientowi odpowiedzialności za podejmowanie działań. Uczestnicy rozwiną umiejętność integracji i właściwej oceny wielu różnych źródeł informacji oraz przedstawiania interpretacji, które pomagają klientowi poszerzać świadomość, a tym samym osiągnąć uzgodnione rezultaty.

PROGRAM

Program rozwija kluczowe kompetencje skutecznego COACHA I MENTORA BIZNESU.
Są to: świadoma komunikacja, budowanie relacji opartej na zaufaniu, koncentracja na celach oraz rozwiązaniach. Dostarcza uczestnikom metod i narzędzi coachingowych oraz mentoringowych aby mogli świadomie zarządzać sobą, projektem czy przedsięwzięciem oraz kierować zespołem czy firmą.Wyposaża uczestników w metody i narzędzia, aby mogli prowadzić skuteczne sesje mentoringowe oraz przełomowe procesy coachingowe w ŚRODOWISKU BIZNESOWYM.Podczas kursu doświadczeni coache zademonstrują sesje coachingowe prezentując omawiane narzędzia coachingowe oraz POSTAWĘ COACHA.Uczestnicy w czasie pomiędzy modułami regularnie ćwiczą prowadzenie sesji coachingowych w zespołach trzyosobowych. Spotykają się osobiście lub pracują na odległość poprzez komunikatory.Dodatkowo kompletny proces szkoleniowy obejmuje również teoretyczną i praktyczną pracę przed-szkoleniową i po-szkoleniową. Wszystko po to, aby rozwinąć Kluczowe Kompetencje Coacha ICF w mocno ugruntowanej rzeczywistości biznesowej.

 Zapisz się na kurs by zostać certyfikowanym COACHEM i MENTOREM BIZNESU i uzyskać międzynarodowy certyfikat ACSTH ICF .
KOORDYNATOR SZKOLENIA: Maja Wilczyńska, 609 218 188, szkolenia@businesscoaching.pl


Zwrot z inwestycji Twojego czasu i pieniędzy to

 • Potrafisz prowadzić skuteczne sesje coachingowe i mentoringowe.
 • Potrafisz zaprojektować przełomowy proces coachingu i mentoringu biznesowego.
 • Praktycznie rozwinęłaś/rozwinąłeś 11-ście Kluczowych Kompetencji Coacha ICF.
 • Posiadasz profesjonalny warsztat narzędzi.
 • Potrafisz je stosować w środowisku biznesowym.
 • Posiadasz certyfikat respektowany na arenie międzynarodowej: Certificate of Completion ICF ACSTH: Coaching i Mentoring Biznesowy.
 • Posiadasz certyfikat i uprawnienia Certyfikowany Coach i Mentor Biznesu, wydany przez Business Coaching.
 • Zapisz się na kurs COACH i MENTOR BIZNESU.
  KOORDYNATOR SZKOLENIA: Maja Wilczyńska
   609 218 188
  szkolenia@businesscoaching.pl

  JAKOŚĆ KURSU

  Jako jedyni w Polsce gwarantujemy kurs kompetencji coachingowych i mentoringowych z zastosowaniem w biznesie na tak wysokim poziomie. To efekt doskonałej formuły tworzonej w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie.

  Od 8 lat, nieustannie realizujemy biznesowe projekty coachingowo – mentoringowe. Z naszych programów rozwojowych skorzystało dotychczas ponad 350 firm z sektora Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

  Z każdej przeprowadzonej edycji kursu wyciągamy konstruktywne wnioski, które pomagają stale udoskonalać nasze działania. Nasz kurs COACHING I MENTORING BIZNESOWY został zweryfikowany przez Międzynarodową Federację Coachów ICF – zewnętrzną i prestiżową instytucję, otrzymując akredytację ACSTH. Potwierdza to wysoki poziom wiedzy oraz spełnianie wymagań stawianych przez ICF w zakresie standardów pracy, etyki coacha i kluczowych kompetencji coachingowych.

  75 GODZIN

  60 godzin szkoleniowych intensywnego warsztatu narzędzi mentoringowych i coachingowych + 15 godzin monitorowanej pracy własnej. Pracujemy na naszych przykładach biznesowych wdrożeń i procesów potwierdzonych wynikami.

  PROWADZĄ PRAKTYCY

  coache certyfikowani na poziomie PCC ICF, którzy od 8 lat realizują coachingowo – mentoringowe projekty dla biznesu. Praktycy z wiedzą, którzy potrafią ją przekazać.

  Akredytacja ACSTH ICF

  Kurs nadaje uprawnienia do prowadzenia coachingu i mentoringu w biznesie oraz respektowany na całym świecie Certificate of Completion of ICF Approved Coach Specific Training Hours.

  W BUSINESSCOACHING

  Odbędziesz 60 szkoleniowych godzin intensywnego warsztatu narzędzi mentoringowych i coachingowych oraz 15 godzin monitorowanej pracy własnej.

  Będziesz pracować na naszych przykładach biznesowych wdrożeń i procesów potwierdzonych wynikami.

  Będziesz się uczyć od certyfikowanych coachów którzy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie i ponad 2000 godzin indywidualnej biznesowej pracy. Praktyków z wiedzą, którzy potrafią ją przekazać.

  Rozwiniesz praktycznie 11-ście Kluczowych Kompetencji Coacha ICF i nauczysz się jak je stosować w środowisku biznesowym.

  Nauczysz się prowadzić zarówno skuteczne sesje, jak i przełomowe procesy coachingowe w środowisku biznesowym.

  Rozwiniesz proaktywną i świadomą postawę w obliczu wyzwań zawodowych oraz osobistych.

  Zdobędziesz uprawnienia do prowadzenia coachingu i mentoringu w biznesie potwierdzone respektowanym na całym świecie certyfikatem Certificate of Completion 75 hours of ICF Approved Coach Specific Training Hours.

  JAK WYGLĄDA KURS?

  • ROZWIJASZ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

   6 dni – 60 godzin szkoleniowych – 95% warsztatów oraz 15 godzin pracy własnej. Twoja praktyka pod okiem innych praktyków.

  • CIĄGŁY FEEDBACK OD PRAKTYKÓW BIZNESU

   Dlatego nasze zajęcia są całkowicie warsztatowe, a superwizorami są doświadczeni i zaangażowani coache PCC ICF.

  • TRENINGI W 3 ROLACH: COACH - KLIENT - OBSERWATOR

   Podczas warsztatów wcielisz się w rolę coacha, jego klienta i obserwatora, by lepiej zrozumieć poznawane narzędzia.

  • DEMONSTRACYJNE SESJE

   Będziesz mieć również okazję zobaczyć w akcji certyfikowanych coachów PCC i czerpać od nich wypracowaną przez lata postawę COACHA ICF.

  • DO RZECZY: SESJE COACHINGU I MENTORINGU

   Już na drugim module poprowadzisz samodzielną sesję z klientem.

  MODUŁY SZKOLENIOWE

  M1: PROFESJONALNA RELACJA COACHINGOWA I MENTORINGOWA

  Uczestnicy zapoznają się z istotą coachingu i mentoringu. Poznają fundamentalne zasady, w oparciu o które budowana jest profesjonalna relacja oparta na zaufaniu. Meritum modułu to zrozumienie POSTAWY COACHA.

  M2: STRUKTURA SESJI COACHINGOWEJ

  Uczestnicy poznają strukturę rozmowy coachingowej oraz strukturę rozmowy mentorskiej, które gwarantują klientowi koncentrację na wybranych przez klienta celach. Nauczą się jak zawierać z klientem kontrakt w zakresie przebiegu danej rozmowy coachingowej, procesu coachingowego, rozmowy mentoringowej czy procesu mentoringowego. Będą obserwować DEMO sesji coachingowej opartej o prezentowane narzędzia coachingowe.
  W trakcie tego modułu uczestnicy zbudują solidne podstawy do prowadzenia ustrukturyzowanych indywidualnych rozmów coachingowych i mentoringowych w środowisku biznesowym.

  M3: ŚWIADOMA KOMUNIKACJA

  Uczestnicy będą praktycznie ćwiczyć autentyczne słuchanie, bezpośrednią komunikację oraz jak formułować konstruktywne, mocne pytania. Będą rozwijać:
  • Aktywne Słuchanie jako umiejętność całkowitego skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi klient, w celu zrozumienia znaczenia słów klienta w kontekście wyznaczonych przez niego celów.
  • Pytania Sięgające sedna jako umiejętność zadawania pytań, które odkrywają informacje potrzebne do uzyskania maksymalnego efektu dla klienta i dla relacji coachingowej czy mentoringowej.
  • Bezpośrednią komunikację czyli umiejętność stosowania podczas sesji coachingowej czy mentoringowej języka, który ma najsilniejszy pozytywny wpływ na klienta.

  M4: PLANOWANIE I WYTYCZANIE CELÓW

  Moduł ukierunkowany jest na rozwój umiejętności tworzenia i utrzymywania razem z klientem efektywnego planu coachingu oraz mentoringu.

  M5: PROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ

  Moduł ukierunkowany jest na rozwój umiejętności tworzenia z klientem możliwości ciągłego uczenia się, podczas coachingu czy mentoringu oraz sytuacji w życiu/pracy, a także do podejmowania nowych działań, które w najbardziej efektywny sposób prowadzą do uzgodnionych rezultatów coachingu/mentoringu.

  M6: BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI I ZARZĄDZ. ZAANGAŻOWANIEM

  W trakcie tego modułu uczestnicy zdobędą kompetencje z zakresu utrzymania uwagi klienta na tym co ważne przy jednoczesnym pozostawieniu klientowi odpowiedzialności za podejmowanie działań. Uczestnicy rozwiną umiejętność integracji i właściwej oceny wielu różnych źródeł informacji oraz przedstawiania interpretacji, które pomagają klientowi poszerzać świadomość, a tym samym osiągnąć uzgodnione rezultaty.

  PROGRAM

  Program rozwija kluczowe kompetencje skutecznego COACHA I MENTORA BIZNESU.
  Są to: świadoma komunikacja, budowanie relacji opartej na zaufaniu, koncentracja na celach oraz rozwiązaniach. Dostarcza uczestnikom metod i narzędzi coachingowych oraz mentoringowych aby mogli świadomie zarządzać sobą, projektem czy przedsięwzięciem oraz kierować zespołem czy firmą.

  Wyposaża uczestników w metody i narzędzia, aby mogli prowadzić skuteczne sesje mentoringowe oraz przełomowe procesy coachingowe w ŚRODOWISKU BIZNESOWYM.

  Podczas kursu doświadczeni coache zademonstrują sesje coachingowe prezentując omawiane narzędzia coachingowe oraz POSTAWĘ COACHA.

  Uczestnicy w czasie pomiędzy modułami regularnie ćwiczą prowadzenie sesji coachingowych w zespołach trzyosobowych. Spotykają się osobiście lub pracują na odległość poprzez komunikatory.

  Dodatkowo kompletny proces szkoleniowy obejmuje również teoretyczną i praktyczną pracę przed-szkoleniową i po-szkoleniową. Wszystko po to, aby rozwinąć Kluczowe Kompetencje Coacha ICF w mocno ugruntowanej rzeczywistości biznesowej.

   Zapisz się na kurs by zostać certyfikowanym COACHEM i MENTOREM BIZNESU i uzyskać międzynarodowy certyfikat ACSTH ICF .
  KOORDYNATOR SZKOLENIA: Maja Wilczyńska, 609 218 188, szkolenia@businesscoaching.pl

  Zwrot z inwestycji Twojego czasu i pieniędzy to

  • Potrafisz prowadzić skuteczne sesje coachingowe i mentoringowe.
  • Potrafisz zaprojektować przełomowy proces coachingu i mentoringu biznesowego.
  • Praktycznie rozwinęłaś/rozwinąłeś 11-ście Kluczowych Kompetencji Coacha ICF.
  • Posiadasz profesjonalny warsztat narzędzi.
  • Potrafisz je stosować w środowisku biznesowym.
  • Posiadasz certyfikat respektowany na arenie międzynarodowej: Certificate of Completion ICF ACSTH: Coaching i Mentoring Biznesowy.
  • Posiadasz certyfikat i uprawnienia Certyfikowany Coach i Mentor Biznesu, wydany przez Business Coaching.

  Zapisz się na kurs COACH i MENTOR BIZNESU.
  KOORDYNATOR SZKOLENIA: Maja Wilczyńska
   609 218 188
  szkolenia@businesscoaching.pl