Chrońmy naszą planetę

Hodowla zwierząt na ogromny wpływ na naszą planetę. Zwierzęta stłoczone w jednym miejscu produkują bardo niebezpieczne substancje dla środowiska. ONZ wypowiedziało się na temat hodowli zwierząt mówiąc, że jest to jeden z  czynników powodujących największe problemy środowiskowe w skali lokalnej i globalnej.

Wpływ hodowli zwierząt na środowisko i ludzi:

~GAZY CIEPLARNIANE~
Hodowla zwierząt odpowiedzialna jest za emisje 18% wszystkich gazów cieplarnianych. Dla porównania cały transport produkuje ich 13%. Zwierzęta nie są odpowiedzialne w bezpośredni sposób za produkcję tych gazów. Tylko kilka procent emisji pochodzi z ich procesów trawiennych. Największa część emisji jest spowodowana wylesianiem. Pola uprawne i pastwiska pod względem pochłanialności CO2 są o wiele mniej wydajne niż lasy. Bardzo duży wpływ na emisję gazów cieplarnianych ma również degradacja obszarów trawiastych przez zwierzęta i w efekcie ich pustynnienie.

~NISZCZENIE LASÓW DESZCZOWYCH~
Tworzenie pastwisk jest głównym powodem wylesiania. Hodowla zwierząt jest odpowiedzialna za aż 91% zniszczeń w lasach deszczowych. Te lasy pochłaniają szkodliwe dla nas gazy i dają nam bezcenny tlen. Hodowla zwierząt pochłania bezcenny tlen i daje nam szkodliwe dla nas gazy. Zamiana lasów na pastwiska w żadnym wypadku nie jest dla nas opłacalna.

~NISZCZENIE I WYKORZYSTYWANIE GRUNTÓW~
Hodowla zwierząt wykorzystuje prawie 50% terenów naszej planety. Aby wyżywić weganina potrzeba ponad 15% mniej gruntów, niż aby wyżywić zjadacza mięsa. Gdyby ludzie nie jedli mięsa na świecie nie byłoby głodu, ponieważ aby wyprodukować 1 kg białka zwierzęcego potrzeba 6 kg białka roślinnego do wykarmienia zwierzęcia. potrzebne tereny na pastwiska i pod uprawę roślin na paszę są pozyskiwane poprzez niszczenie siedliski oraz wybijanie dzikich zwierząt.

~WYKORZYSTANIE WODY~

Hodowla zwierząt zużywa bardzo duże ilości wody. Krowa dziennie potrafi wypić 50 litrów wody i nie jest to jedyne zapotrzebowanie wodne w hodowli zwierząt. Wodę wykorzystuje się do mycia stanowisk zwierząt oraz woda jest pochłaniana przez rośliny zjadane przez zwierzęta. DO wyprodukowania 1 kg mięsa wołowego potrzebne jest  15400 litów wody.

~GŁÓD NA ŚWIECIE~

Wielu ludzi na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia, ale nie musi tak być! Gdyby wszyscy ludzie przestali jeść mięso to głód zostałby wyeliminowany. Tak to prawda a to, dlatego że aby wyprodukować 1 kg mięsa potrzeba około 10 kg roślin, które zjadają zwierzęta. Gdyby nie było zapotrzebowania na produkty mięsne, to rośliny zjadane przez zwierzęta mogłyby być przeznaczone na pokarm dla ludzi. Rachunek jest prosty: 10 kg pożywienia naje się więcej ludzi niż 1 kg pożywienia. Oczywiście rośliny są dużo mniej kaloryczne niż mięso, ale są takie które dostarczaję dużo więcej energii niż produkty zwierzęce np. fasola biała (333 kcal/100 g).

Chrońmy naszą planetę