slajder-plik-max-size-v4

SZKOLENIA

Szkolenia akredytowane rozwiną Twoje praktyczne umiejętności. Poprzez pracę na realnych przykładach zwiększysz swoją efektywność i wpłyniesz na skuteczną realizację prowadzonych działań. Rozwiniesz miękkie kompetencje, które pozwolą osiągnąć twarde wyniki.

COACHING I MENTORING BIZNESOWY - AKREDYTACJA ACSTH ICF

Nauczysz się prowadzić procesy coachingowe i mentoringowe oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności  jak stosować je biznesie.  Poznasz metody jak pozytywnie wpływać na zespół kształtując postawy świadomych
i odpowiedzialnych pracowników. Uzyskasz respektowany na arenie międzynarodowej certyfikat ACSTH ICF.

PROCESY COACHINGOWE

Zwiększysz skuteczność prowadzonych przedsięwzięć biznesowych osiągając przełomowe rezultaty. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów, którzy przedstawią faktyczne zastosowanie metod coachingowych w biznesie. Zapewni to dynamiczne i zogniskowane wsparcie dokładnie w tych kluczowych obszarach, w których potrzebujesz.

LOGO BUSINESS COACHING

W Business Coaching od 2008 roku realizujemy projekty rozwojowe dla przedsiębiorców oferując warsztaty szkoleniowe z obszaru zarządzania i kompetencji menedżerskich wsparte indywidualnym procesem mentoringu i coachingu. Narzędzia te pozwolą rozwinąć kompetencje a także zwiększyć efektywność prowadzonych przedsięwzięć.

Projektujemy i realizujemy skuteczne i nowoczesne programy rozwojowe, obejmujące warsztaty szkoleniowe wsparte indywidualnym procesem mentoringu oraz coachingu.
Dzięki indywidualnemu podejściu i naszej bogatej ofercie nasi Klienci otrzymują profesjonalne wsparcie dokładnie w tych obszarach, w których najbardziej tego potrzebują.
Warsztaty – najnowsza wiedza i nowoczesne rozwiązania z doświadczonymi praktykami biznesu
Mentoring – pogłębienie materiału warsztatowego pod kątem indywidualnych potrzeb
Coaching – rzeczywiste wdrożenie nowych strategii myślenia i działania oraz wzmocnienie pożądanych umiejętności

PRZYKŁADOWE ZREALIZOWANE PROJEKTY

COACHING I MENTORING BIZNESOWY

2009 Indywidualny mentoring biznesowy dla 50 innowacyjnych przedsiębiorców zarejestrowanych w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. W sumie  w tym projekcie przeprowadziliśmy 200 godzin indywidualnego doradztwa biznesowego.

2010 Indywidualny coaching i mentoring biznesowy dla 50 innowacyjnych przedsiębiorców zarejestrowanych w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. W sumie w tym projekcie przeprowadziliśmy 600 indywidualnych biznesowych sesji.

2016 Indywidualny coaching i mentoring biznesowy dla 20 przedsiębiorców – uczestników projektu WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI MŚP – KLUCZBORSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. W sumie  w tym projekcie przeprowadziliśmy 220 godzin indywidualnego doradztwa biznesowego.

ŚWIADOME ZARZĄDZANIE

2009 SZKOLENIA BIZNESOWE, MENEDŻERSKIE ORAZ COACHING I MENTORING BIZNESOWY dla 26 przedsiębiorców w Małopolsce – uczestników projektu POKL Świadome zarządzanie – siłą małopolskich przedsiębiorstw.

2011 SZKOLENIA BIZNESOWE, MENEDŻERSKIE ORAZ COACHING I MENTORING BIZNESOWY dla 100 przedsiębiorców w Małopolsce – uczestników projektu POKL Świadome zarządzanie – siłą małopolskich przedsiębiorstw.

2012 SZKOLENIA BIZNESOWE, MENEDŻERSKIE ORAZ COACHING I MENTORING BIZNESOWY dla 50 przedsiębiorców na Podkarpaciu – uczestników projektu POKL Świadome zarządzanie – siłą podkarpackich przedsiębiorstw.

W sumie  w tych trzech projektach przeprowadziliśmy 180 dni szkoleniowych, 1460 indywidualnych biznesowych sesji coachingowych oraz 800 indywidualnych sesji mentoringu biznesowego.

COACHING MENEDŻERSKI

2012 Procesy coachingowe dla 30 osób zarządzających firmą lub działem sprzedażowym, każdy składający się z 10 sesji coachingowych. W tym projekcie zrealizowaliśmy 300 indywidualnych sesji coachingu menedżerskiego.

2014 Procesy coachingowe dla menedżerów i osób zarządzających firmą z 13 przedsiębiorstw, każdy składający się z 20 sesji coachingowych. W tym projekcie zrealizowaliśmy 260 indywidualnych biznesowych sesji coachingowych.

Synergicznie przekazujemy WIEDZĘ praktycznie rozwijamy UMIEJĘTNOŚCI i wspieramy aby faktycznie wdrożyć pożądane KOMPETENCJE.

WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE.

SKUTECZNY COACHING BIZNESOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Joanna Kasprzak Dżyberti

Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT, systematycznie korzysta z coachingu biznesowego dla przedsiębiorców. Z radością informujemy, że Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT po raz kolejny uplasowało się w czołówce firm doradczych za okres 2007-2013!

Joanna Kasprzak DżybertiCEOBiuro Doradcze DOBRY PROJEKT
Adam Parzusiński

Dzięki procesowi coachingu biznesowego opracowaliśmy skuteczną strategię wejścia na rynek naszego nowego produktu – aplikacji Nawiguj!com – innowacyjnego rozwiązania w zakresie sprzedaży nieruchomości, które ułatwia lokalizowanie nieruchomości w terenie.

Adam ParzusińskiCEONawiguj!com
Aneta Walkosz

Spółka EKOFROST systematycznie korzysta z coachingu i mentoringu biznesowego dla przedsiębiorców. Z radością informujemy, że EKOFROST zdobyła wyróżnienie Gazela Biznesu za swoje osiągnięcia w roku 2014.

Aneta WalkoszCEOEkofrost sp. z o.o.
Jacek Aleksandrowicz

Rezultatem współpracy z BusinessCoaching były osiągnięte wspólne cele Zespołu Zarządzającego AIP: sprecyzowanie ról i zasad współpracy zespołu zarządzającego oraz zbudowanie autorytetu lidera.

Jacek AleksandrowiczCEOAIP inkubatory.pl

STUDIA PODYPLOMOWE

AKTUALNIE REALIZUJEMY

Ogromne doświadczenie praktykowania na co dzień podejścia coachingowego w biznesie daje nam możliwość przedstawienia profesji coachingowej i narzędzi coachingowych w mocno ugruntowanej rzeczywistości biznesowej.

Równolegle z projektami biznesowymi realizujemy – w partnerstwie z Krakowską Akademią oraz ICF – roczne STUDIA PODYPLOMOWE. Zawierają one akredytowany przez ICF program ACTSH:

ZREALIZOWANE STUDIA PODYPLOMOWE

2009 – 2015 COACHING – innowacja w zarządzaniu, inspiracja w rozwoju. 4 edycje rocznych studiów podyplomowych realizowanych w partnerstwie z Krakowską Akademią.

2015 – 2016 COACHING BIZNESOWY – studia coachów ICF, akredytacja ACSTH. 5-ta edycja rocznych studiów podyplomowych.